MOR stále zůstává hrozbou
Zveřejněno v Proroctví a krize

MOR stále zůstává hrozbou

text: A. Prokop, foto: Shutterstock

 Poslední dobou můžeme zaznamenávat informace, které pocházejí z nejrůznějších míst celého světa, že účinnost antibiotik nám jaksi začíná výrazně klesat! A ze shodných zdrojů se můžeme na druhou stranu dozvědět, že kdysi vymícené či alespoň téměř zcela zredukované nemoci se začínají zase objevovat...!

 Je to snad nějaké znamení, kterým nám sama příroda dává najevo, jakým způsobem se s přelidněností hodlá sama vypořádat. Anebo je to jen důsledek lidské hlouposti a nestřídmosti?! Ať tak či tak, pojem epidemie nebo pandemie může být v nedaleké budoucnosti velmi často zmiňované slovo.

A může se stát na dlouhou dobu nejvyhledávanějším slovem či slovním spojením v rámci celého internetu, bráno v měřítcích dnes asi nejpopulárnější sítě světa. To by byl však asi ten nejméně důležitý projev uvedeného významu slova.

2

To, že nás vědci neustále upozorňují na oba dva fenomény posledních let, které jsem zmínil v úvodníku je fakt, ale že se objeví zpráva o tom, že mor – obávaná černá nemoc zejména středověku je zpět mě docela zaujala. Když člověk neví, nepátrá. A když začne pátrat zjistí, že by bylo lepší, kdyby nikdy pátrat nezačal.

Mor nikdy zcela vymícen nebyl. V současné době se běžně objevuje v Africe (Zambie, Malawi, Demokratická republika Kongo, Madagaskar), v Indii, Rusku, Kazachstánu, Afgánistánu, Mongolsku, Číně, ale i v USA, Mexiku nebo Brazílii! Ano nejde o nějaké výraznější epidemie, bavíme se tady o desítkách až stovkách nakažených a jednotkách až desítkách mrtvých.

Ale co je dnes malé, může být za pár let obrovským celosvětovým problémem. Vzhledem ke stále se snižujícímu účinku antibiotik spolu se stále se zvyšující migrací právě osob z rizikových oblastí a vůbec možnosti přesunu v krátkém časovém intervalu na obrovké vzdálenosti, pak může být opravdu případné vypuknutí epidemie či dokonce pandemie reálným stavem.

Mor je přenášen buď nějakým parazitem nejčastěji blechou na hlodavcích (dýmějový mor, septický mor) nebo, a co je mnohem horší, běžnými kapénkami při kašli, kýchání nebo třeba jen při běžném hovoru (plicní mor). A pokud není mor hned od počátku léčen patřičnými antibiotiky, je jeho úmrtnost vysoká. U dýmějového a septického moru dosahuje přibližně 60% a u plicního to může být i 100%!

Jde o to, jen ve zkratce poukázat na to, že tato rizika stále existují a zůstávají stále hrozbou pro každého z nás. Jde o to si tyto hrozby uvědomovat, i přesto že nejsou na pořadu dne a morem netrpí právě váš soused. Jde o to být informován, protože bez těchto informací si uvedenou problematiku vůbec neuvědomíme! Nezapomínejme na to, že jsme stále jen velmi snadno postižitelní lidé i přesto, že létáme v oblacích a plujeme po vodě...

Vidět takto oděné lidi nevěstí nikdy nic dobrého. Jde samozřejmě pouze o ilustrační záležitost. Ale jde také o to si uvědomit, jak křehké bytosti stále jsme i přeze všechnu tu techniku, kterou se obklopujeme. Uvedená ilustrace vůbec nemusí být v dohledné budoucnosti pouze záležitostí katastrofických filmů...!
Mor je způsobován gramnegativní tyčinkovitou bakterií Yersinia pestis a známe tři druhy onemocnění. Dýmějový mor, septický mor a plicní mor. I přes to, že je mor dnes téměř neznámý, stále se vyskytuje téměř po celé planetě. A s klesající účinností antibiotik a možností téměř neomezeného pohybu se může stát mor opět decimující černou smrtí tak, jako v minulosti...!

Zde připravujeme

VÝHODNOU REGISTRACI

pro čtenáře