PREPPER Buď připraven!
Zveřejněno v Proroctví a krize

PREPPER Buď připraven!

text: M. Sítař, foto: Shutterstock

Může se nám často stát a také se tak děje, že ze všech stran se na nás hrnou stovky a tisíce informací poukazující na to, jak je důležité koupit si právě tento prací prášek, že právě tato zubní pasta je ta nejlepší či třeba že investovat do svého životního pojištění je ta nejlepší investice. Že právě tento úvěr je nejlepší a určitě vám pomůže získat to, co chcete. Že právě tento dům je ideální pro vás a vaši rodinu. Ale není...

2

Víte, ono co jsem jen tak zlehýnka nastínil v úvodních větách je jen střípkem toho, co se dnes se světem a naší civilizací děje. Už ani tak nejde o to, co chceme my sami, ale spíše o to, co chtějí druzí abychom my sami chtěli. Vždyť kolik věcí děláme jen proto, aby si o nás někdo, ať již jde o kohokoli, neřekl něco špatného, třeba že na něco nemáme apodobně. Jsme schopní si vzít auto na úvěr jen proto, abychom se vyrovnali sousedovi.

Koupit si dům na hypotéku a celý život ji splácet jen proto, aby byl dost velký na to, aby si o vás „spoluobčané“ neřekli, že sem nezapadáte. Přitom auto by vám stačilo z druhé ruky a menší, ale bez úvěru! Přitom dům by vám i vaší rodině stačil mnohem menší a bez zbytečných okázalostí a vyšel by vás třeba na polovinu a zaplatili by jste ho třeba sami nebo s mnohem nižší hypotékou.

Ano, je to řečeno velmi zjednodušeně, ale v praxi tento systém opravdu často funguje. Žijeme tak, jak chtějí druzí a zapomínáme žít tak, jak chceme žít my sami. Stále tady máme kecy o udržitelnosti ekonomického růstu, stále posloucháme, že zavedené principy ve společnosti jsou ty správné.

3

Ale je to opravdu tak? Je pravda, že v současnosti se máme, a to doslova, jako prasata v žitě, jak se říká. Nicméně jeden z neměnitelných přírodních zákonů jasně říká, že vždy je něco za něco! A za co bude tohle?...

Dostávám se tak pomaličku k onomu námětu tohoto článku, kterým je poukázat na určitou skupinu lidí, jež si onen uvedený přírodní zákon velmi dobře uvědomují. A jsou si také velmi dobře vědomi toho, že se opravdu lidská civilizace může doslova mílovými kroky přibližovat k bodu, kdy budeme nuceni za uvedený „luxus“ zaplatit.

A vzhledem k tomu, jak se nyní lidstvo chová ke své planetě, ke svému doposud jedinému kousku ve vesmíru, kde můžeme žít, tak ta cena bude hodně vysoká. A pokud si planeta vezme vzor v našich bankách a bankéřích, tak k tomu přibudou ještě hodně tučné úroky. Člen takovéto skupiny si často říká prepper (z anglického prep – připraven).

4

Často se vymykají normálu, což je vzhledem k uvedenému, zřejmě zcela pochopitelné. Žijí skromně, nechtějí všeho víc než potřebují a nechtějí to hned. Jsou ochotní pro svou věc něco udělat a také vědí co chtějí. A vzhledem k tomu, že tuší možný příchod bodu zlomu, tak se na takový den i připravují. Většinou si ale takového člověka ani nevšimnete. Právě pro jeho skromnost, ale také pro jeho chytrost.

Uchránit své tajemství je bráno těmito preppery za jednu z priorit. Prepper je člověk, který sebe i své blízké připravuje na platbu, o kterou si planeta řekne jakýmkoliv způsobem. Ať již půjde o rozsáhlá zemětřesení, masivní povodně, smrtící sucha, ekonomické krize, či pokud civilizace pošle člověka proti člověku.

Vždy se bude snažit být na uvedenou eventualitu připraven. Prepper nejen, že shromažďuje potravinové a materiální zásoby, ale také sleduje politické a ekonomické dění. Je potřeba být v obraze, alespoň co nám mediální informovanost dovolí. Ne, že by věřil v absolutní pravdivost současných médií, ale pod filtrem selského rozumu se z i z běžných zpráv dá vyčíst dost.

6

Běžný smrtelník zaměstnaný honbou za penězi či čímkoliv jiným, ač na tom není ve své podstatě nic zlého, protože to většinou dělá pro svou rodinu, ale nedokáže svým zastřeným uvažováním vidět, co se ve skutečnosti děje. Ano máme tady oteplování, sucha, tornáda, tsunami, či terorismus. Ale mi jsme přeci v Evropě, a tady zatím voda z kohoutků teče, moře je daleko a terorismus zatím dokážeme úspěšně potírat. Zatím!

Nicméně uvedené se může začít velmi rychle měnit. Sucho již Evropu poměrně pěkně svírá, teplota rychle stoupá a politická situace se taktéž rychle mění. Možná ještě před několika lety by byl prepper považován za okrajovou část společnosti, ale již za pár let může být považován za tu část společnosti, která to zbylé stádo povede. Jen oni budou totiž ti připravení. Jen oni budou umět postavit nouzový přístřešek, rozdělat oheň nebo přefiltrovat vodu.

5

Proto tento článek. Byl bych moc rád, aby pomohl osvětlit pravou podstatu prepperství. Aby osvětlil to, oč prepprovi zkutečně jde. Aby konečně padl mýtus, že prepper je jenom hora svalů a hromada zbraní. To je asi největší omyl, který o prepperech panuje.

Prepper je, vlastně musí být, farmářem, kovářem, doktorem, kuchařem, tesařem, lovcem, ale i vyjednavačem nebo třeba pokud si to situace vyžádá politikem. Samozřejmě je potřeba být i v dobré fyzické kondici a být dobře připraveným bojovníkem. A to jsem zmínil jen některá odvětví, co si pravý prepper snaží osvojit. Jde o nekonečnou cestu zdokonalování sama sebe pro sebe i pro druhé. Prepper je takové vše v jednom!

Ať již na preppery díky tomuto článku změníte pohled anebo ne, zamyslete se alespoň nad tím, zda také nepatříte do skupiny těch, co konají v podrůčí zájmů a přání jiných. Zkuste opět používat váš zdravý selský rozum a naslouchat spíše tomu, co chcete vy a ne druzí.

Věnujte nějaký čas sledování dění kolem sebe a podívejte se nezaujatým pohledem na to, co se to dnes s naší civilizací děje. Nemusíte se hned stát ortodoxními preppery, ale pamatujte alespoň na to, že když přijde například několikadenní blacout, nebo pár dnů nepoteče voda, abyste měli doma patřičné zásoby či abyste byli na tyto nečekané události alespoň částečně připravení – oceníte to vy i vaši blízcí!

Být připraven na případný kolaps civilizace znamená být dobře vyzbrojen a vybaven nejrůznějšími ochrannými prostředky a stejně tak být na tom dobře fyzicky i psychicky.
Podzemní kryt či bunkr je snem asi každého preppera, nicméně jeho finanční nákladnost je značná, a tak si jej můžou dovolit opravdu jen ti majetnější anebo ti, co tomuto stylu života obětují doslova vše.
A nejen zbraně budou potřeba. Prepper musí být v podstatě takové vše v jednom, prostě takový všeuměl. Umět alespoň základy kovařiny a vlastnit takovou dílnu může znamenat obrovskou výhodu.
Stejně tak umět si vypěstovat nějaké plodiny bude důležité. Nebude vždy možné pouze lovit, anebo se stále spoléhat na uložené zásoby. Ty jak půjde čas se budou rychle ztenčovat.
Velkou výhodou bude dokázat si v improvizovaných podmínkách postavit a zařídit nouzový přístřešek samozřejmě tak, aby plnil svůj účel a poskytl sucho, teplo a alespoň určitý stupeň bezpečí.
Nezbytné bude také umění přípravy potravy, rozdělání ohně či získání vody. Trpělivost, houževnatost, odolnost ale i pracovitost, to budou vlastnosti, kterých bude třeba.

Zde připravujeme

VÝHODNOU REGISTRACI

pro čtenáře